Generali е потвърдена в световния индекс за устойчивост на Dow Jones и индекса на Dow Jones Sustainability Europe; сред водещите компании в застрахователния сектор


23 Ное 2021

Милано – Generali е потвърдена в световния индекс за устойчивост на Dow Jones (DJSI) и в индекса на Dow Jones Sustainability Europe (DJSI Europe), затвърждавайки лидерската си позиция по отношение на устойчивостта, тъй като се нарежда сред петте най-добри компании в световния застрахователен сектор.

Важният показател припознава постоянния ангажимент на Групата да интегрира устойчивостта в своите бизнес дейности, в съответствие с амбицията да бъде Партньор за цял живот.

Сред най-важните дейности, като част от стратегията „Generali 2021“, Generali вече увеличи премиите, произтичащи от застрахователни продукти със социална и екологична стойност, до достигане на около 17 милиарда евро и инвестира 6 милиарда евро в устойчиви инвестиции.

Generali е част от Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA) и Net-Zero Insurance Alliance (NZIA), които са фокусирани върху справянето с климатичните промени, чрез основния застрахователен бизнес.

Стартирал през 1999 г. като глобален еталон, посветен на устойчивостта, DJSI класира водещи компании въз основа на анализа на RobecoSAM на критериите относно околната среда, социални и управленчески критерии и методологията на S&P Dow Jones Indices. За Generali въпросникът на S&P CSA е средство за непрекъснато подобряване на практиките за устойчивост и ефективност.