Печеливш в играта "Снежни приключения с Generali"


18 Дек 2023

Днес, 18.12.2023 г., беше изтеглен победителят в играта "Снежни приключения с Generali” на  “Дженерали Застраховане” АД.

Ски раница Thule печели:

  • Милена Чакарова

Ще се свържем с печелившия участник на имейла или телефона, с който са се включили в играта, с цел уточняване на условията за доставка на наградата.

В случай, че в 14-дневен срок победителят не потърси наградата си, той/тя губи правото са да я получи. В този случай организаторът ще се свърже с резервния печеливш участник. Ако резервният печеливш участник не се свърже с организатора в 14-дневен срок, той / тя също губи правото да получи награда.

Честито на печелившият!

GENERALI
Партньор за цял живот