Печеливш в играта "Зимни ски приключения с Generali"


12 Фев 2024

Днес, 12.02.2024 г., беше изтеглен победителят в играта "Зимни ски приключения с Generali” на  “Дженерали Застраховане” АД.  

Уикенд за двама в Баснко печели:   

  • Цветелина Атанасова, регистрирана с email:  [email protected] 

Ще се свържем с печелившия участник на имейла или телефона, с който са се включили в играта, с цел уточняване на условията за доставка на наградата.  

В случай, че в 14-дневен срок победителят не потърси наградата си, той/тя губи правото са да я получи. В този случай организаторът ще се свърже с резервния печеливш участник. Ако резервният печеливш участник не се свърже с организатора в 14-дневен срок, той / тя също губи правото да получи награда.  

Честито на печелившият! 

GENERALI  
Партньор за цял живот