Generali придобива испанската Liberty Seguros


  • Група Generali придобива Liberty Seguros, с което засилва печелившите си операции в областта на общото застраховане в Испания и Португалия. С тази стъпка компанията навлиза на пазара в Ирландия и Северна Ирландия;

  • Liberty Seguros ще допринесе с печеливш и добре капитализиран портфейл от 1,2 милиарда евро, предимно в премии от общото застраховане;

  • Сделката засилва позиционирането на Generali в директните канали на продажба в Европа, като използва доброто позициониране на Liberty Seguros;

  • Придобиването, което е на стойност от 2,3 милиарда евро, включва целия допълнителен капитал на Liberty Seguros, което допринася с финансови ползи за Групата.

Милано – Generali постигна споразумение с Liberty Mutual за придобиването на Liberty Seguros – застрахователна компания, оперираща на пазарите в Испания, Португалия, Ирландия и Северна Ирландия.

Придобиването отговаря изцяло на принципите на стратегията “Партньор за цял живот 24: Двигател на растежа”. Сделката ще допринесе за растежа на Групата, като допълнително разшири присъствието на компанията в сферата на общото застраховане и затвърди лидерската ѝ позиция в Европа. В резултат на придобиването, Generali се позиционира на 4-то място на пазара на общо застраховане в Испания и на 2-ро място в Португалия. Също така, компанията ще навлезе на ирландския пазар в топ 10 на дружествата по пазарен дял. Това позволява на Generali допълнително да разшири операциите си в Европа на печеливши пазари.

Очаква се сделката да генерира допълнително икономии за цялата Група Generali благодарение на намаляване на разходите, допълнителна технологична оптимизация и разширяване на кръстосаните продажби. Придобиването на Liberty Seguros и на успешната ѝ платформа за дигитална дистрибуция представлява важна стъпка за стратегическата цел на Групата, насочена към директните канали за продажба.

Общата стойност на транзакцията е в размер на 2,3 милиарда долара, включително целия допълнителен капитал, прилагайки съответните корекции. Очакваното отражение върху регулаторния Коефициент на платежоспособност на Група Generali е приблизително 9,7 пр.п.

Liberty Seguros има силна капиталова позиция с Коефициент на платежоспособност от 330% към 31 декември 2022 г.

Филип Доне (Philippe Donnet), Главен изпълнителен директор на Група Generali коментира: “Благодарение на придобиването на Liberty Seguros ще ускорим реализацията на нашата стратегия "Партньор за цял живот 24: Двигател на растежа", като се възползваме от уникална възможност, която ще осигури устойчив растеж, ще укрепи лидерската ни позиция в Европа и ще стимулира растежа на сегмента на общото ни застраховане. Generali придобива печеливш застрахователен бизнес на растящи европейски пазари с много атрактивни характеристики. Това ще създаде стабилна дългосрочна стойност за всички наши заинтересовани страни. В резултат на сделката, Generali е по-добре позиционирана от всякога в ролята си на Партньор за цял живот на клиентите в Европа..

Хайме Анчустеги (JaimeAnchústegui), Главен изпълнителен директор на Международното бизнес звено на Група Generali, коментира: “Тази сделка подчертава ангажимента на Групата към пазарите в Испания и Португалия, като същевременно укрепва позиционирането ни в Европа с навлизането ни в Ирландия с добър пазарен дял. Това ще ни позволи да разширим мрежата си от агенти и брокери, и да придобием нов оперативен опит в директните продажби.

Liberty Seguros е предимно фокусирана върху сегмента на общото застраховане с голяма тежест на автомобилното застраховане. Компанията отчита над 1,2 милиарда премии към 2022 г. Тя има 1700 служители и работи с 5600 посредници на пазарите, на които оперира. Тя развива дейността си чрез агенти, брокери и директни канали за продажба, както и чрез банково-застрахователни партньорства.

С тази сделка Generali се превръща в един от основните играчи на испанския застрахователен пазар. Компанията укрепва позициите си в автомобилното и имуществено застраховане. Придобиването също така дава възможност за увеличаване на клиентската база с предлагане на комбинирани продуктови решения. С разширяването на мрежата от агенти и брокери в страната броят на посредниците на Generali ще надхвърли 7000 в страната.

В Португалия със сделката ще засили бизнес линиите на Generali в областта на автомобилното, имущественото застраховане и ще засили дистрибуторската мрежа на компанията. В допълнение с придобиванията на Seguradoras Unidas и AdvanceCare през 2020 г., компанията вече е вторият по големина играч на португалския пазар.

С настоящото придобиване Generali навлиза за първи път на пазара на индивидуално застраховане в Ирландия. Компанията влиза в топ 10 по пазарен дял в сферата на общото застраховане.

Сделката подлежи на одобрение от регулаторите, което се изисква за споразумения от този тип. Финансови консултанти по сделката бяха Citigroup и Credit Suisse, а правни консултанти бяха Clifford Chance, Morais Leitão и Matheson.