Нашите офиси
     

Земеделски култури

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката е предназначена за всяко физическо, юридическо лице или едноличен търговец, притежаващо собственост върху реколтата от земеделски култури и/или от право на собственост на върху земята или от договор, по силата на който същият е арендатор, наемател или ползвател на земята.


Какви рискове покрива застраховката?

Дженерали Застраховане покрива преките количествени вреди, настъпили при проявление на следните рискове:

 • Градушка
 • Буря 
 • Проливен дъжд
 • Пожар
 • Осланяване
 • Наводнение
 • Киша
 • Измръзване
 • Изтегляне

Как се определя застрахователна сума?

Застрахователната сума се определя по договаряне, в зависимост от очакваните добиви и цената на продукцията. Възможно е застрахователната сума да бъде увеличавана през времето на действие на застраховката.


Защо да сключа застраховка в Дженерали?

 • Предлагаме пълноценна защита на доходите от земеделски култури
 • Предоставяме възможности за сключване на застраховки по специални условия, в зависимост от потребностите на производителите
 • Прецизност и коректност при ликвидация на щети с прилагане на международно утвърдени критерии за извършване на оценки
 • Кратки срокове за изплащане на обезщетения

Документи за изтегляне

Общи условия Земеделски култури 192.01kb  
ИДЗП Земеделски култури 606.3kb  
ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ В ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД 269.81kb