Нашите офиси
     

Животни

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката е предназначена за всяко физическо, юридическо лице или едноличен търговец, притежаващо животни.


Какво може да бъде застраховано?

 • Едри рогати животни на възраст над 6 месеца до 8 години
 • Еднокопитни животни на възраст над 6 месеца до 12 години
 • Свине за разплод на възраст над 6 месеца до 4 години
 • Подрастващи прасета и свине за угояване с живо тегло над 20 килограма
 • Овце и кози на възраст над 6 месеца до 6 години;
 • Птици, отглеждани във ферми за интензивно птицевъдство, подрастващи, стокови носачки, родители, бройлери, пуйки, гъски, патици и други;
 • Кошери с пчелни семейства.

По Специални условия могат да бъдат застраховани:

 • Кучета
 • Коне

Какви рискове покрива застраховката?

Дженерали Застраховане покрива рискове, групирани по следните клаузи:

 • Смърт от пожар, природни бедствия и злополука (ОСНОВНО ПОКРИТИЕ).
  • Пожар
  • Природни бедствия (градушка, буря със скорост над 15 м/сек, удар от мълния и наводнение от придошли водни маси)
  • Злополука (взрив, нападение от диви животни, удар или прегазване от пътно превозно средство, удар от електрически ток, счупване на кости или падане в пропаст при паша)
 • Смърт от заразни заболявания.
 • Смърт от незаразни и паразитни заболявания.
 • Клане (убиване) по необходимост в резултат от пожар, природни бедствия, злополука, заразни, незаразни и паразитни заболявания.

Документи за изтегляне

Общи условия за застраховка „Животни” 392.8kb  
ИДЗП Животни 609.36kb  
ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ В ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД 269.81kb