Отговорност на превозвача на товари по шосе (CMR)

selected-2.jpg

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката е предназначена за всяко юридическо лице или едноличен търговец, със седалище и регистрация в Република България, притежаващ валиден лиценз за международен автомобилен превоз на товари, в съответствие с действащото законодателство на Република България.


Какво се застрахова?

Застраховката "Отговорност на превозвача на товари по шосе" се базира изцяло на Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (СМR) и има за цел:

  • Да застрахова превозвачи, транспортиращи товари с превозни средства, като под "превозни средства" се разбират товарни автомобили, влекачи, ремаркета и полуремаркета.
  • Да обезщетява загуби, липси или повреди, причинени на товари от действията на автомобилния превозвач в изпълнение на задължението си да превози товарите от една географска точка до друга.

 


Какви рискове покрива застраховката?

Дженерали Застраховане покрива отговорността на застрахования за цялостна или частична загуба и/или повреда на превозваните от него с автомобилен транспорт товари, съгласно:

  • Конвенцията за международен превоз на товари по шосе (Конвенция CMR)
  • Законът за автомобилните превози на територията на Република България (ЗАП)

 


Защо да сключа застраховка в Дженерали?

  • Предлагаме индивидуален подход към всеки клиент
  • Предлагаме различни лимити на отговорност, с опция  превозвача сам да избере подходящото за него покритие
  • Прецизност и коректност при ликвидацията на възникнали претенции към превозвача

Документи за изтегляне

Информационен документ за застрахователен продукт 529.91kb