Нашите офиси
     


Благоевград

Благоевград

Фронт-Офис Благоевград
2700, ул. „Васил Левски №22
073/883202,
0886 606 414
Антоанета Гюрджеклиева - Ръководител офис

o.blagoevgrad@generali.com

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.

Генерална Агенция Благоевград 2
2700, ул."Св. Св. Кирил и Методий" 24Г
(073) 83 20 25
088 200 36 33
Николай Янакиев - Генерални представители

dzhumaya@generali.com

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.

Специализиран офис "Застрахователни обезщетения"
бул. "Св. Димитър Солунски" №85
Росен Досев
0896 69 19 90

029420/673, 0638

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 17:30 ч.

  • Огледи по новосключени полици по застраховка „Каско” на МПС се извършват до 16:30 часа.
  • Огледи по щети се извършват до 17:00 часа.

Петрич

Генерална Агенция Петрич
2850, ул."Цар Борис III" 16
(0745) 51 555
0887 787 151
Живко Илиев - Генерален представител

petrich@generali.com

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.

Главна Агенция Петрич
2850, бул."Ал. Стамболийски" № 15
(0745) 61 256
0896 691 066
Мариана Димитрова - Ръководител офис

ga.petrich@generali.com

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.


Сандански

Генерална Агенция Сандански
2800, ул."Първи май" № 10
088 776 12 12
Горица Бойкова - Генерален представител

sandanski@generali.com

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.

Главна Агенция Сандански
2800, бул."Свобода" № 19
(0746) 32 701
0896 691 064
Светла Трендафилова - Ръководител офис

ga.sandanski@generali.com

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.