Хасково

Хасково

Генерална агенция Хасково 
6300, пл. "Свобода" № 13
(038) 660 379, 660 389

0896691044

Гергана Караатанасова - Генерален представител

[email protected]

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.

 

Специализиран офис "Застрахователни обезщетения"
ул.„Цар Калоян" № 12-18
Любомир Милушев
0882 003 808, 029420/ 657, 658

От понеделник до петък

От 08:00 ч. до 17:00 ч.

• Огледи по новосключени полици по застраховка „Каско” на МПС се извършват до 16:30 часа.

• Огледи по щети се извършват до 17:00 часа.


Димитровград

Генерална Агенция Димитровград
6400, ул."Цар Симеон", бл. 5, вх. В1
(0391) 66 327, 64 449
0889583309
Албена Димитрова - Генерален представител

[email protected]

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.

 


Харманли

Представителство Харманли към ГА Свиленград Марица
гр. Харманли ул. "Велико Търново" № 1
(0373) 82 086
0896 691 042
Николина Капасъзова - Генерален представител

[email protected]

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.


Свиленград

Генерална Агенция Свиленград
6500, бул."България" № 56, офис 1
(0379) 72 073, 
0882 003 537
Костадин Костадинов - Генерален представител

[email protected]

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.

Генерална агенция Свиленград – Марица
6500, ул."Г. Скрижовски" № 10
(0379) 72 276, 
0896 691 043
Николина Капасъзова - Генерален представител

[email protected]

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.