Нашите офиси
     


Перник

Перник

Фронт офис Перник
2300, ул. "Черешово Топче" № 3
(076) 640 250
0896 691 027
Василка Митева - Главен директор

ga.pernik@generali.com

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.

 

Генерална Агенция Перник
2300, ул. "Кракра" № 20
(076) 602 429, 600 368
0882 003 574
Венета Крумова - Генерален представител

pernik@generali.com

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.

 

Генерална Агенция Перник-Кракра
2300, ул. "Отец Паисий" № 36
0896 616 428
Йордан Методиев - Генерален представител

krakra@generali.com

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.

 

Генерална Агенция Перник-Изток
2300, ул. "Йордан Благоев" № 54
0896 83 45 53
Юлияна Василева - Генерален представител

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.

 

Генерална Агенция Перник Струма

2300, ул. "Благой Гебрев" № 35 А

0889 44 15 76

Методи Методиев - Генерален представител

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.

 

Специализиран офис Застрахователни обезщетения Перник
2300, кв. „Пригаров район”, ул. "Люлин" № 7-А, в сградата на СБА
(02) 94 20 669
0889 000 769

Антон Постолов

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 17:30 ч.

  • Огледи по новосключени полици по застраховка „Каско” на МПС се извършват до 16:30 часа.
  • Огледи по щети се извършват до 17:00 часа.

Радомир

Офис Радомир
2400, пл. "Свобода" № 16
(077) 780 372
0896 691 053
Йорданка Миладинова - Ръководител офис

office.radomir@generali.com

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.