Нашите офиси
     


Шумен

Шумен

Фронт-Офис Шумен 

9700, ул."Цар Иван Александър"№ 48, ет. 1 и ет. 2
(054) 892 125, 892 126
0896 691 041
Стела Петкова - Главен Директор 

fo.shumen@generali.com

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.

Генерална Агенция Шумен
9700, ул."Добри Войников" 14
(054) 800 812, 800 813
0882 003 594, 0888 417 418
Юлиана Ефремова - Генерален представител

shumen@generali.com

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.

Генерална Агенция Шумен - Тракия
9700, ул."Тракия" № 4, етаж 1
0882 003 613
Павлин Банчев - Генерален представител

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.

Специализиран офис "Застрахователни обезщетения"

бул. „Велики Преслав" № 9, офис 15
Белчо Белев
0895 422 652

029420/ 639, 640

Работно време:

От понеделник до петък

От 08:00 ч. до 17:00 ч.

  • Огледи по новосключени полици по застраховка „Каско” на МПС се извършват до 16:30 часа.
  • Огледи по щети се извършват до 17:00 часа.