Шумен

Шумен

Генерална агенция Шумен Център

9700, ул."Цар Иван Александър"№ 48, ет. 1 и ет. 2
(054) 892 125, 892 126
0896 691 041
Стела Петкова - Генерален представител

[email protected]

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.

Генерална Агенция Шумен
9700, ул."Добри Войников" 14
(054) 800 812, 800 813
0882 003 594, 0888 417 418
Юлиана Ефремова - Генерален представител

[email protected]

Работно време:

От понеделник до петък

От 09:00 ч. до 18:00 ч.

 

Регионални Координатори:

Петя Иванова – Медицински координатор

Генерална Агенция Шумен
9700, ул. "Добри Войников" 14

0882004076 

Специализиран офис "Застрахователни обезщетения"

ул. Университетска № 45 
Белчо Белев
0895 422 652

029420/ 639, 640

От понеделник до петък

От 08:00 ч. до 17:00 ч.

• Огледи по новосключени полици по застраховка „Каско” на МПС се извършват до 16:30 часа.

• Огледи по щети се извършват до 17:00 часа.