Нашите офиси
     

Злополука с гости на хотели

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката е предназначена за физически лица при престоя им в средствата за подслон на територията на Република България за възникнали събития, свързани с живота, здравето или телесната им цялост.


Какви рискове покрива застраховката?

 • Смърт от злополука
 • Трайна загуба на трудоспособност над 50% от злополука
 • Медицински разходи, вследствие злополука
 • Медицински разходи, вследствие акутно заболяване, съгласно списък на Дженерали Застраховане за акутните заболявания, за които е в риск
 • Разходи за репатриране вследствие злополука
 • Кражба чрез взлом или грабеж на личен багаж на госта
 • Гражданска отговорност на госта за нанесени щети на трети лица 

Защо да сключа застраховка в Дженерали?

 • Различни нива на покритие
 • Получавате конкурентни тарифни условия
 • Осигуряваме 24 часово асистанс обслужване
 • Качествено и навременно обслужване при настъпване на застрахователно събитие

Документи за изтегляне

Информационен документ за Гости на хотели / Пациенти на лечебни заведения 566.86kb  
Искане за плащане 1.9mb  
ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ В ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД 269.81kb