Нашите офиси
     

Трудова злополука

За кого е предназначена застраховката?

Задължителна застраховката „Трудова злополука” е предназначена за работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателна дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната.


Какви рискове покрива застраховката?

  • Смърт от злополука
  • Трайна нетрудоспособност от злополука  
  • Временна нетрудоспособност от злополука 

Срещу допълнително заплащане  Дженерали Застраховане предлага разширяване на застрахователното покритие с рисковете смърт, трайна, временна нетрудоспособност и медицински разходи от битова злополука и Общо заболяване. 


Защо да сключа застраховка в Дженерали?

  • Застраховане без медицинска оценка на риска
  • Получавате застрахователното обезщетение, когато се нуждаете от него
  • Осигуряваме 24 часово асистанс обслужване 

Документи за изтегляне

Искане за плащане 1.9mb  
Информационен документ за Трудова злополука 404.22kb  
ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ В ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД 269.81kb