Нашите офиси
     

Злополука и заболяване

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката е предназначена за физически лица за събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на застрахованите.


Какви рискове покрива застраховката?

Основен и задължителен покрит риск:

 • Смърт от злополука

Допълнителни покрити рискове:

 • Смърт вследствие на заболяване
 • Трайна неработоспособност вследствие злополука и/или заболяване
 • Временна неработоспособност вследствие злополука и/или заболяване
 • Хирургическо лечение/ Хирургически операции вследствие злополука и/или заболяване
 • Дневни пари за болничен престой /хоспитализация/ вследствие злополука и/или заболяване
 • Следхоспитализационно възстановяване вследствие злополука и/или заболяване (Неработоспособност след болнично лечение)
 • Възстановяване на медицински разходи вследствие  злополука и/или заболяване
 • Възстановяване на разходи за медицински транспорт и/или репатриране вследствие злополука и/или заболяване
 • Разходи за погребение при смърт вследствие злополука и/или заболяване
 • Фрактури на застрахованото лице вследствие злополука
 • Дентална помощ вследствие на злополука или заболяване
 • Изгаряне на застрахованото лице вследствие на злополука 

Защо да сключа застраховка в Дженерали?

 

 • Различни нива на покритие, съобразени с Вашия бюджет
 • Получавате конкурентни тарифни условия
 • Качествено и навременно обслужване при настъпване на застрахователно събитие

 


Документи за изтегляне

Таблица за определяне на размера на застрахователно обезщетение на Дженерали Застраховане АД към допълнително покритие Хирургическо лечение/вследствие на злополука или заболяване на различни органи или системи 46.81kb  
Искане за плащане 1.9mb  
Информационен документ за застрахователен продукт Злополука и заболяване 994.63kb  
Общи условия Злополука и заболяване 225.55kb  
ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ В ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД 269.81kb