Нашите офиси
     

Злополука на лица в превозни средства

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката е предназначена за лицата, пътуващи във Вашия автомобил. Застраховат се всички места в автомобила, включително и мястото на водача. Обезщетението се изплаща независимо от това дали имате вина за инцидента.


Какви рискове покрива застраховката?

Основно покритие

  • Смърт от злополука, покрита по договора
  • Трайна загубa на работоспособност от злополука, покрита по договора
  • Временна неработоспособност от злополука, покрита по договора

Допълнителни покрития

  • Медицински разходи от злополука, покрита по договора
  • Разходи за погребение при смърт от злополука, покрита по договора

Защо да сключа застраховка в Дженерали?

  • Предлагаме конкурентни тарифни условия
  • Осигуряваме 24 часово асистанс обслужване
  • Получавате качествено и навременно обслужване при настъпване на застрахователно събитие

Документи за изтегляне

Общи условия за Злополука на лицата в превозни средства 109.13kb  
Искане за плащане 1.9mb  
ИДЗП Злополука на лицата в превозни средства 1.08mb  
ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ В ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД 269.81kb