Нашите офиси
     

Злополука на пътниците в средствата за обществения транспорт


Искам да получа оферта

За кого е предназначена застраховката?

Дженерали Застраховане предлага сключване на задължителната застраховка "Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз за местата в следните видове превозни средства: автобуси, тролейбуси, таксиметрови автомобили, релсови превозни средства, въжени линии и влекове, въздухоплавателни средства и други. Не подлежат на застраховане водачите на превозните средства и обслужващият персонал.


Какви рискове покрива застраховката?

Основно покритие 

  • Трайна загуба на работоспособност на пътник от злополука 
  • Смърт от злополука на пътник 

Допълнителни покрития 

  • Временна неработоспособност от злополука, покрита по договора 
  • Медицински разходи от злополука, покрита по договора 
  • Разходи за погребение при смърт от злополука, покрита по договора 

За злополука се счита всяко събитие, настъпило не по волята на застрахованото лице, по време на пътуване (включително при качване или слизане от превозното средство), което в резултат на внезапни и непредвидени действия или причини от външен произход в срок до 1 година от настъпването му е причинило смърт или трайна загуба на работоспособност на застрахованото лице.  


Защо да сключа застраховка в Дженерали?

  • Предлагаме конкурентни тарифни условия 
  • Осигуряваме 24 часово асистанс обслужване 
  • Получавате качествено и навременно обслужване при настъпване на застрахователно събитие 

Документи за изтегляне

Информационно съобщение по чл. 13 Регламента за ползватели на застрахователни услуги 519.16kb  
Общи условия 592.88kb  
Искане за плащане 1.91mb  
Информационен документ за застрахователен продукт 242.16kb