Нашите офиси
     

Злополука спортисти

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката е предназначена за спортисти-аматьори или лица, участници в организирано спортно събитие / атракция, срещу събития, свързани с живота, здравето и телесната им цялост, настъпили по време на организираното събитие/атракция.


Какви рискове покрива застраховката?

  • Смърт от злополука
  • Трайно намалена работоспособност от злополука
  • Медицински разноски вследствие злополука
  • Фрактури вследствие на злополука по време на тренировка/състезание
  • Следхоспитализационно възстановяване над 3 дни от злополука 

Защо да сключа застраховка в Дженерали?

  • Получавате конкурентни тарифни условия
  • Осигуряваме 24 часово асистанс обслужване
  • Качествено и навременно обслужване при настъпване на застрахователно събитие

Документи за изтегляне

Информационен документ за застрахователен продукт Злополука спортисти 64.57kb  
Искане за плащане 1.9mb  
ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ В ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД 269.81kb