Злополука спортисти

злополука и спортисти.jpg

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката е предназначена за спортисти-аматьори или лица, участници в организирано спортно събитие / атракция, срещу събития, свързани с живота, здравето и телесната им цялост, настъпили по време на организираното събитие/атракция. 


Какви рискове покрива застраховката?

  • Смърт от злополука 
  • Трайно намалена работоспособност от злополука 
  • Медицински разноски вследствие злополука 
  • Фрактури вследствие на злополука по време на тренировка/състезание 
  • Следхоспитализационно възстановяване над 3 дни от злополука 

Защо да сключа застраховка в Дженерали?

  • Получавате конкурентни тарифни условия 
  • Осигуряваме 24 часово асистанс обслужване 
  • Качествено и навременно обслужване при настъпване на застрахователно събитие  

Документи за изтегляне

Информационен документ за застрахователен продукт 64.57kb  
Информационно съобщение по чл. 13 Регламента за ползватели на застрахователни услуги 519.16kb  
Искане за плащане 1.91mb  
Общи условия 823.39kb