Домашно имущество - Индивидуално

5680a89ecae22bf5e6aeed6053ad1bf8.jpeg

Искам да получа оферта

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката е предназначена за български и чуждестранни физически и юридически лица, които имат възможността да застраховат недвижимото и движимото си имущество намиращо се на територията на Република България.


Какво се застрахова?

Недвижими имущества 

 • жилищни сгради, включително вградените в тях инсталации (газови, електрически, телефонни, водопроводни, отоплителни, канализационни, пожарогасителни, пожароизвестителни, алармени, климатични, вентилационни и други); 
 • помощни и селскостопански сгради; 
 • външни съоръжения – огради, подпорни зидове, стени, басейни, беседкии, отделно изградени в границите на имота барбекюта и външни пещи.   

Движими имущества 

 • обзавеждане – мебели, килими, мокети, пердета, всички видове постeлки и завивки, щори, осветителни тела, санитарен фаянс, отоплителни уреди и други движимости като дрехи, обувки, книги и други; 
 • техника и уреди - бяла и черна техника, бойлери, компютри, видео игри и конзоли, стационарни телефони, алармени системи, СОТ, видеокамери, фотоапарати, преносими компютри, таблети и други подобни; 

При специални условия може да се застраховат и: 

 • сечива, инструменти и техника за битови ремонти; 
 • пари, бижута, ценни книжа, чекове, часовници; 
 • ценни предмети, съхранявани в сейфове или метални каси, трайно прикрепени към стени или подове; 
 • произведения на изкуството, гоблени, филателни, нумизматични и други колекции, предмети с антикварна стойност, скъпи кожи и кожени изделия; 
 • музикални инструменти, аудио и видео касети и компактдискове, книги и ръкописи с антикварна стойност; 
 • велосипеди, съоръжения за лов и риболов и за упражняване на други хобита и спортове, играчки; 
 • газови, нафтови котли или котли на твърдо гориво, слънчеви батерии и сателитни антени и други. 

Какви рискове покрива застраховката?

Основно покритие: 

 • Пожар, мълния, експлозия, имплозия, падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар  
 • Разходи за разчистване  

Допълнителни покрития: 

 • Буря, градушка, проливен дъжд, сняг, лед, измръзване и морски вълни  
 • Наводнение вследствие на природни бедствия  
 • Свличане или срутване и подпочвени води  
 • Земетресение  
 • Изтичане на вода и пара  
 • Удар от превозно средство или животно  
 • Късо съединение и токов удар  
 • Вандализъм  
 • Чупене на стъкла  
 • Кражба чрез взлом  
 • Грабеж  
 • Кражба чрез техническо средство  
 • Гражданска отговорност към трети лица  

Покритието по застраховката още и: 

 • разходи за преместване, предпазване и съхранение на застрахованото имущество до отстраняване на последствията от събитието.  
 • разходи за хотел или наемане на жилище за временно ползване - до 40,00 лeва на човек и до 400,00 лева за всички членове на домакинството на Застрахования на ден при максимален престой до 3 дни. 

Как се определя застрахователна сума и застрахователната премия?

Застрахователната сума на имуществата се определя от застрахования като тя не трябва да надвишават възстановителната им стойност. Отговорността на Дженерали Застраховане е до възстановителната стойност на имуществата в рамките на застрахователната сума. 

Възстановителната стойност е цената за възстановяване на застрахованото имущество с ново от същия вид и качество, в това, както и всички разходи за доставка, строителство, монтаж и други, без прилагане на обезценка. 

Застрахователната премия се определя в процент от застрахователната сума, съгласно действащата тарифа на Дженерали Застраховане по тази застраховка и в зависимост от вида на застрахованото имущество, договорения обхват на покритието и конкретните рискови фактори.


Защо да сключа застраховка в Дженерали?

 • Предлагаме бърза и лесна възможност за сключване на полица за Вашето жилище и имуществото в него без излишни формалности; 
 • Предлагаме разнообразни комбинации на покритите рискове обвързани с индивидуалните потребности на клиента; 
 • Всички подобрения по застрахованото жилище и всяко ново придобито движимо имущество (обзавеждане, техника и уреди) ще бъдат считани за автоматично застраховани без доплащане на премия, в рамките на договорената застрахователна сума. 
 • Получавате професионално обслужване при завеждане на претенция. 

Документи за изтегляне

Информационен докумен за застрахователен продукт 1.01mb