Предимства на "Дженерали Закрила Медико-дентален център" ООД


Модерен център за диагностична, консултативна и терапевтична дейност.
Има сключен договор с НЗОК.
Има договори за обслужване на застраховани от частни застрахователни компании лица, / Наши партньори са :  

  • ЗК България иншурънс АД, ОЗОФ Доверие ЗАД, ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп АД, ЗК Уника АД, ДЗИ Животозастраховане ЕАД, ЦКБ Живот ЗЕАД, Fi Health Застраховане АД, Животозастрахователен институт АД
  • Служби по трудова медицина СТС Инженеринг ООД, СТМ Медико ЕООД
  • Има дългогодишен опит в организиране и провеждане на профилактични кампании, както на място в медицинския център, така и посредством наш мобилен екип.
  • Има договори с дигностично-консултативни центрове в цялата страна.

Иновативен център, предоставящ възможност за онлайн проверка на резултати от изследвания.