Високо специализарани дейности:


 • Ехокардиография и транскраниален доплер и доплер на повърхностни и дълбоки съдове
 • Ехография на коремни органи /черен дроб, бъбреци, панкреас/
 • Ехография на пикочен мехур и простатна жлеза
 • Ехография на женска полова система чрез 3и 4 D ехограф
 • Ехография на млечни жлези
 • Ехография на щитовидна жлеза
 • Остеодензитометрия – измерване на костна плътност

Функционална диагностика:

 • Велоергометрия
 • Функционално изследване на дишането
 • Холтер :24-часов запис на стойностите на кръвното налягане
 • Холтер: 24-часов запис на сърдечната дейност  
 • ЕМГ