Нашите офиси
     

Медицинска застраховка Закрила

За успешното бъдеще на Вашата компания се нуждаете освен от квалифициран и  от работоспособен екип, който може да оцени грижите които полагате за него. Това означава планиране на разходи за здрави, мотивирани и продуктивни служители.

Медицинска застраховка „Закрила” Ви предлага възможност за високи инвестиции в здравето на вашите служители на изключително изгодна цена и минимални административни усилия.

Медицинска застраховка „Закрила” e чудесна социална придобивка за вашите служители, която ще повиши лоялността и мотивацията, както и цялостното представяне на екип Ви.

Какво покритие предлага застраховката?

 • Профилактика и предпазване от заболяване - включва здравни услуги за опазване на здравето и ранно откриване на заболяванията
 • Извънболнична помощ - включва първични и повторни прегледи и изследвания при свободно избран лекар, в извънболнични амбулаторни условия
 • Болнична помощ - включва диагностика и лечение на застрахованите лица в клиники и отделения на многопрофилни и специализирани болници за активно лечение, манипулации и операции
 • Комфорт - включва пълен обем медицински дейности, свързани с допълнителни грижи за болните в домашни и болнични условия с цел ускоряване на оздравителния процес
 • Възстановяване на разходи - предлага възможността за възстановяване на извършени разходи за медицински услуги, закупуване на лекарства, помощни средства и медицински изделия
 • Дентална помощ - предоставя услуги, свързани с контрола на състоянието на устната кухина. При лечение застрахованото лице ползва терапевтични и хирургични стоматологични дейности

Пакетите се предлагат в три опции: минимална, разширена и луксозна.


Защо да сключа застраховка в Дженерали?

Безспорни предимства на медицинската застраховка от Дженерали Застраховане за Работодателя:

 • Персонална грижа и внимание
 • Евтин начин за получаване на бърза и навременна лекарска помощ
 • Ясен регламент за ползване на услугата
 • Собствен Медико-дентален център*
 • Развита клонова мрежа и професионално партньорско отношение

  За застрахованите лица:

 • Услугата спестява ценно време на активно заетия човек
 • Осигурява директен и бърз достъп до лекари-специалисти в цялата страна
 • Включва медицински асистанс, без допълнителни плащания от страна на застрахованото лице

Списък с всички здравни заведения може да видите тук.

* “Дженерали Закрила Медико-дентален център” ООД e лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, насочена към предпазване, възстановяване и укрепване здравето на пациентите. Центърът разполага с 30 кабинета, оборудвани със съвременна медицинска апаратура.


Документи за изтегляне

Здравни пакети Закрила 1.06mb  
Списък Териториални Структури- предявяване на претенции по Злополука и Заболяване и Медицинска Застраховка.pdf 477.39kb  
Въпросник - Медицинска застраховка 882.5kb  
Общи условия Медицинска застраховка 439.39kb  
Информационен документ за застрахователен продукт „Закрила“ 637.57kb  
Искане за плащане 1.91mb  
ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ В ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД 269.81kb