Израснете с нас


22.jpg

Ние вярваме, че Дженерали трябва да бъде училище за високи постижения, основани на нашите ценности.


Ние развиваме в служителите си управленски и професионални умения, обменяме опит и споделяме една обща цел. 

Ние разбираме, че застраховането се променя. Нашите хора трябва да имат глобални визия, мислене и техническа подготовка, необходими ни да станем първи избор за застрахователни решения. 

За да процъфтява Дженерали, ние сме ангажирани с развиването на нашите хора, което ни гарантира готовност за предстоящите предизвикателства.

 

Училище за високи постижения

Ние вярваме, че развитието е от съществено значение за отключване на нашия колективен потенциал.

През 2014 г. сме инвестирали 80 милиона евро за обучение, увеличили сме броя на учебните часовете на един служител, особено сред жените.

Над 80% от нашите служители взеха участие в най-малко една програма миналата година. В Дженерали, ние вярваме, че развитието е партньорство.

 

Какво предлагаме

Ние вярваме, че Признанието е ключов елемент, както за привличането, така и за задържането и мотивацията на нашите хора, които са от ключово значение за нашия успех. Ние сме ангажирани с непрекъснатото предоставяне на подкрепа, възможности и подходяща работна среда, които ще ви дадат възможност да достигнете амбициите си заедно с нас.