Опознайте ни


Дженерали е един от най-големите доставчици на застраховки и управление на активи в световен мащаб. За последните 200 години, откакто оперира компанията, ние се построили международна група, оперираща в 50 страни по света, с брутен премиен приход около €70 млрд. на година (данни за 2019г). Наброяваме 72 000 служителя, обслужваме 61 млн. клиенти и като Група оглавяваме водещата позиция за Европа, а в Азия и Латинска Америка постепенно и стабилно увеличаваме присъствието си.

Нашата амбиция е да сме партньор за цял живот на клиентите си, като им предлагаме иновативни и персонализирани решения, благодарние на водещата ни мрежа на обслужване и контакт с клиента.

Ние сме включваща и отворена общност, където личната предприемчивост и развитие силно се поощряват.

Дженерали вярва, че овластяването на служителите да внасят промяна и да въздействат позитивно върху живота на клиентите и хората в обществото, чрез работата си

Ние предизвикваме статуквото и установените практики, търсейки по-лесни, по-опростени и умни решения. Правим го и по-бързо от останалите.


Нашата стратегия за хората

Стратегия на Дженерали за Хората ни дава ясна посока и правилния подход, с които всички да можем да участваме в успеха на компанията и да се грижим за клиентите си и техния живот, правейки го по устойчив начин.

Като важно допълнение към новия ни стратегически цикъл, започнат през 2018г, ние разработихме GPeople 2021 – новата Стратегия на Дженерали за Хората, която ще ни навигира като Група, задавайки ни приоритети и поставяйки ни инициативи за период 2019-21г.

Стратегия на Дженерали за Хората се уповава на 5 ключови приоритета:

Spread your wings

1. Да насърчаваме култура на иновации, включване и поставяме клиента в центъра

2. Да създаваме и развива умения за дигиталната епоха

3. Да засилваме изявата на Лидерски качества и Таланти

4. Да залагаме на съвършенството и в създаването на стойност, която е и устойчива

5. Да ставаме оптимизирана, гъвкава, ефективна организация


Нашите ценности и поведения лягат в основата на културата ни

Разберете повече за ценностите и поведенията на Generali, в раздела Нашата култура.

Ценностите на Generali описват важното за нас, затова ние ги следваме внимателно, независимо от обстоятелствата. А те са:

  • Свърши обещаното
  • Ценим хората си
  • Живеем ценностите на общността, към която принадлежим
  • Отворени сме – към хора, идеи, новости

Нашите поведение описват как ние искаме да вършим нещата, да отмятаме ежедневната си работа. Те представляват нашия modus operandi, който ни разграничава от останалите. Те представляват нашата ангажираност, като общност и като отделни индивиди. Чрез тях, ние гледаме на успехите си и измервате резултатите, които постигаме.

  • ПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ: действаме проактивно и със страст към отличното представяне
  • ОПРОСТЯВАНЕ: опростяваме нещата, адаптираме се бързо и вземаме интелигентни решения
  • ДОБРО ОТНОШЕНИЕ: партнираме си с хората, показваме емпатия и отборен дух
  • ИНОВАЦИЯ: прегръщаме различията, които ни позволяват да създаваме нови неща