Управляваме успеха си

Управляваме успеха си

Успехът идва, когато успяваме да доставим грижата и защитата, които клиентите ни очакват.

Вярваме в хората ни на всички нива и ги стимулираме да постигат нашите общи цели, да постигат промяна в живота на хората. 

За да стане това реалност, лидерите в Дженерали се ангажират да слушат и да се грижат едновременно и за нашите клиенти и за служителите ни, внедрявайки лесен и достъпен подход за реализиране на стратегията ни.  

Нашите лидери създават утрешните лидери, отдадени да развиват таланти, да насърчават поведение, което изразява ценностите ни, пуснати в действие. 

Нашите лидери споделят общ език в начина, по който приемат нашите ценности в ежедневни ситуации: 

Страст към постиженията

Ние сме отдадени на Дженерали и нашата застрахователна дейност, работим с кураж и задълбоченост. Като собственици на компанията, вземаме решения и поемаме рискове, комбинирайки местни пазарни перспективи и глобални цели. Действаме почтено и в съответствие с нашите етични стандарти. 


Вдъхновяваме хората си

Ние предаваме страстта към нашите служители и изграждаме изцяло ангажирани екипи. Посяваме бъдещето на нашата компания, като създаваме почва, стимулираща обученията. 


Управляваме успеха си

Приемаме промените и се фокусираме върху развиването на силните ни страни. Оценяваме участието в постигането на резултати и стремежът за високо представяне. Съсредоточаваме се върху целта и я изпълняваме с разум и отговорност. 


Ценим клиента

Вграждаме вижданията на клиентите в ежедневните ни дейности , за да надминем очакванията и да бъдем надежден партньор за тях. С цел да предоставим по-добра цялостна услуга, ние поддържаме силни и здрави партньорства с нашите дистрибутори.


Изграждаме застраховането

Техническите ни познания и пазарни анализи ни позволяват да предвидим бизнес и социалните тенденции. Считани сме за лидери на мнение в сектора и от регулаторните органи.  


Развиваме глобалните лидери на утре

Да управляваме и прилагаме стратегията си изисква силни лидерски умения. Нашите лидери на бъдещето трябва да могат да навигират организацията към трансформация, да имат глобален манталитет и да са пример с поведението си в това да сме Партньор за цял живот на клиентите си. Ние стимулираме споделянето и предаването на стратегическите приоритети на местно ниво в организациите ни. Подкрепяме развитието на лидери и глобални таланти чрез персонализирани обучителни програми, в партньорство с престижните бизнес ВУЗ-ове в света.

Ние също сме се ангажирали с изграждането на следващото поколение лидери-жени, като подсигурим тяхното присъствие на ключови високи позиции. Това е стратегическа цел за Generali: през 2015г сме развили и обучили жени с потенция, чрез програми за обучение на кадри, като част от ангажимента, който сме поели да признаваме хората си за техния талант, а не пол и джендър.